LÍVIA BOLIEŠIKOVÁ, Mgr. art.

livia@cervenikráli.com

Narodená v roku 1980 v Bojniciach.
Vyštudovala maľbu na AKADÉMII UMENÍ v Banskej Bystrici.

Počas štúdia sa Lívia Boliešiková začala venovať cyklu malieb so zastrešujúcim názvom ČERVENÍ KRÁLI, na ktorom pracuje do dnes. Ide o zostavenie tematickej /snaha reflektovať bytostné otázky človeka a zvieraťa vo vzťahu k modifikovanému priestoru/ a farebnej /využitie komplementárnych a archaických farieb/ syntézy. Konceptuálne uchopenie témy, vedomá rezignácia na možnosti priestoru, deštruktivita ľudského myslenia "racionálneho" konania. Priblíženie vzťahu človeka k rovnako živým bytostiam, zvieratám, ako je on sám v niekoľkých etapách existencie sveta. Vyjadrenie sa k stavu spoločnosti, duchovný rozmer toho, čo by nemalo byť. Nasúva sa otázka, čo je morálne, humánne?
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.