DANIELA TURANOVÁ, MVDr.

daniela@cervenikrali.com

Narodená v roku 1964 v Bojniciach.
Vyštudovala VŠ- Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Všeobecné veterinárske lekárstvo a Biotechnológiu živočíšnej výroby. V súčasnosti pracuje ako lekárka v súkromnej ambulancii pre malé zvieratá v Bojniciach. Hovorí o jednom zo životných šťastí, pretože jej zamestnanie je nie len prácou, ale i koníčkom.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.