DANIELA TURANOVÁ, MVDr.

daniela@cervenikrali.com

Narodená v roku 1964 v Bojniciach.
Vyštudovala VŠ- Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Všeobecné veterinárske lekárstvo a Biotechnológiu živo?íšnej výroby. V sú?asnosti pracuje ako lekárka v súkromnej ambulancii pre malé zvieratá v Bojniciach. Hovorí o jednom zo životných š?astí, pretože jej zamestnanie je nie len prácou, ale i koní?kom.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.