JURAJ KUPČOK, Ing.

juraj@cervenikrali.com

Narodený v roku 1976 v Banskej Bystrici.
Vyštudoval ŽILINSKÚ UNIVERZITU, Fakultu riadenia a informatiky, Informačné a riadiace systémy.

Veľmi sa ma dotýka aké je naše postavenie vo vzťahu Matke Zemi. Častokrát je naše správame sa k nej bez úcty, pokory a porozumenia. Dáva nám všetko čo pre náš život potrebujeme. Poznáme príjem, na výdaj zabúdame. Naše kroky sú podpísané žiaľom, zaliate odpadom. Človek je bytosťou sveta, je jej neodmysliteľnou súčasťou a tak by mali byť jeho kroky poznamenávané s najväčšou úctou a stálou vďakou.
Rád by som venoval svoj voľný čas ochrane Matke Zemi a stromom, ktoré nám dávajú to, bez čoho by tu ani jeden z nás nebol.
Projekty Zelení králi budú zamerané stromom ich jedinečnosti, dokonalosti a kráse.
Veríme, že nám v tom pomôžete a spoločne zmeníme svet k lepšiemu miestu pre život, pre nás všetkých. Sme bytosťami sveta, sme jeden celok, sme tu aby sme pochopili, porozumeli, žili v harmónii s Matkou, Stvoriteľom a všetkými bytosťami.

S úctou,
Juraj Kupčok.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.