ČERVENÍ KRÁLI

Občianske združenie ČERVENÍ KRÁLI vzniklo zhmotnením zakladateľkiných a súčasne autorkiných ideí, ktorým sa začala venovať počas svojho štúdia od roku 2002 v maliarskej tvorbe reflektujúc na aktuálne priestorové riešenia vo vzťahu človeka a zvieraťa prostredníctvom výtvarného umenia. Lívia Boliešiková založila občianske združenie spolu s členmi, MVDr. Danielou Turanovou a Ing. Jurajom Kupčokom 16. 6. 2010 v Bojniciach. Cieľom občianskeho združenia ČERVENÍ KRÁLI je pomoc človeku /podpora a pomoc sociálne slabším skupinám, deťom z detských domovov, nemocničným zariadeniam.../, ochrana zvierat /pomoc útulkom pre zvieratá, karanténnym staniciam a zoologickým záhradám/ a ochrana životného prostredia.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.