PRVÉ SLONICE

Projekt PRVÉ SLONICE bol zameraný pre pomoc dvom sloniciam africkým, ktoré do ZOO Bojnice prišli v roku 1984. Bolo naším želaním pomôcť im spôsobom akceptovaným zo strany vedenia zoologickej záhrady, preto sme nesmierne sťastní, že naše dve slonice majú od polovice decembra roku 2014 neustály prístup k vode vďaka trom napájacím nerezovým zariadeniam /dve napájačky v pavilóne a jedna pre slonice vo vonkajšom výbehu/ v celkovej hodnote 1918, 60 eur . Tento projekt bol v zoologickej záhrade v Bojniciach realizovaný vďaka Vám, Vášmu finančnému daru a náklonnosti podporiť danú myšlienku.

S veľkou úctou Vám všetkým ďakujeme.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.