PRVÉ SLONICE

Projekt PRVÉ SLONICE bol zameraný pre pomoc dvom sloniciam africkým, ktoré do ZOO Bojnice prišli v roku 1984. Bolo naším želaním pomôc? im spôsobom akceptovaným zo strany vedenia zoologickej záhrady, preto sme nesmierne s?astní, že naše dve slonice majú od polovice decembra roku 2014 neustály prístup k vode v?aka trom napájacím nerezovým zariadeniam /dve napája?ky v pavilóne a jedna pre slonice vo vonkajšom výbehu/ v celkovej hodnote 1918, 60 eur . Tento projekt bol v zoologickej záhrade v Bojniciach realizovaný v?aka Vám, Vášmu finan?nému daru a náklonnosti podpori? danú myšlienku.

S ve?kou úctou Vám všetkým ?akujeme.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.