DETSKÝ TÁBOR

Po dlhoročných skúsenostiach v organizovaní detských táborov s „domovákmi“ v občianskom združení Úsmev ako dar, sme sa vďaka sponzorom rozhodli, že detské tábory budeme pripravovať cez vlastné OZ ČERVENÍ KRÁLI. Tábory sú venované deťom z detských domovov a pre sociálne slabšie rodiny. Hoci sú tábory len niekoľkodňové a vo vzťahu k celému roku je to len akási kvapka v rieke, no i napriek tomu má naše úsilie a finančná podpora od súcitných sponzorov význam, ktoré stoja za ten „prchavý“ okamih, akým je detský letný tábor. Niekoľko dní sa majú deti možnosť hrať, oboznamovať sa so základnými princípmi našej zeme a rovnako tak vážiť si všetko živé, poznané, nepoznané, hmotné a nehmotné. Želáme všetkým rodičom, aby svoje deti milovali a vážili si ich. Sú veľkým darom a životnou silou, preto nech je detských domovov a zariadení pre „odložené“ deti čo najmenej.
Ďakujeme rodine Jančovej a všetkým, ktorí nás podporujú.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.