PSÍ ÚTULOK

Milí priatelia, organizácia ?ERVENÍ KRÁLI bola cestou, prostredníctvom ktorej Ste mohli poukáza? 2% z dane z príjmu za rok 2011 aj psiemu útulku v Prievidzi. Vedenie nás požiadalo o zakúpenie zariadenia na ?ítanie mikro?ipov FX- PET FELIXCAN, ?íta?ky pre psíkov. Veríme, že im zariadenie pomôže vždy, ke? ho budú potrebova?. Želáme ve?a š?astia a všetkým ?akujeme.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.