NEONATOLOGICKÉ ODDELENIE TREN?ÍN

Je mnoho miest, ktoré si zaslúžia pozornos? a neonatologické oddelenie /oddelenie pre pred?asne narodené deti/ je jedným z nich. Po rozhovore s MUDr. Erikou Oríškovou / zástupca primára-vedúci lekár úseku neonatológie, detský lekár, pediater, neonatológ/ sme boli potešení, že môžeme pomôc? nieko?kými ?as?ami, ktoré nie len obsahom, ale i formou tvoria celok neonatologického oddelenia, preto ?akujeme všetkým, ktorí vo svojej duši našli kúsok súcitu pre tých, ktorí pomoc potrebovali.

V roku 2015
Od jesene 2015 sa tešia príjemnejšej atmosfére a pohodlnejšiemu sedeniu v nemocnici v Tren?íne, kde sme na prosbu MUDr. Eriky Oríškovej zakúpili 30 kusov stoli?iek v hodnote 1000 eur.

Patrik Kucka, Silvia Kraj?íková, Jana Skorková, Karton.sk, Mária Boliešiková, Juraj Kup?ok, Renata Vogl, Tatiana a Peter Pisárovci, Erika a Rastislav Hustí, Tomáš Šiller, ?AKUJEME VÁM.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.